Mateřská škola „Čtyřlístek“, Jeronýmova 772, Kolín IV.

děti

INFORMACE K VÝSLEDKU ZÁPISU PRO ŠK.ROK 2016/2017 (13.5.2016)

V termínu 16.5.- 27.5.2016 je vyvěšen na vstupních dveřích do hosp.budovy a na webových stránkách školy – sekce pro rodiče seznam přijatých a nepřijatých dětí. Rodiče přijatých dětí podepíší rozhodnutí a dostanou další informace. Rodiče dětí, které byly přijati na jinou MŠ, podepíší Usnesení o zastavení správního řízení. S rodiči nepřijatých dětí bude dohodnuta schůzka a rozhodnutí předáno osobně.

VŠECHNY AKTUALITY

web Tomáš ADÁMEK; 2009–2016